Service

Our Service

/งานซ่อมแซมพื้นและผนังภายนอกอาคาร
• ซ่อมแซมผิวถนนและลานจอดรถเนื่องจากคอนกรีตเดิมหลุดร่อน
• งานแก้ไขน้ำรั่วซึมถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าโดยฉาบปูนกันซึมภายนอกถังเก็บน้ำแล้วปูกระเบื้องใหม่
• ซ่อมแซมรอยแตกร้าวน้ำรั่วซึมและผนังหลุดร่อนภายนอกอาคาร
• ซ่อมแซมรอยแตกร้าวน้ำรั่วซึมภายนอกอาคารผิวฉาบปูนเรียบ
• ซ่อมแซมรอยแตกร้าวภายนอกอาคาร
• ซ่อม-ปรับปรุงผนังแกรนิตภายนอกอาคารหลุดร่วง
• ซ่อมแซมผนังกระเบื้องภายนอกอาคารหลุดร่วง
/งานซีล%20Polyurethane%20Sealant%20และ%20Silicone%20Sealant
• งานซีล Silicone Sealant ผนัง Curtain Wall
• งานซีล Silicone Sealant ผนัง Cladding ภายนอกอาคาร
• ซีล Polyurethane Sealant ผนังแกรนิตภายนอกอาคาร
• ซีล Polyurethane Sealant รอยต่อแผ่นพื้นสำเร็จรูปเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม ก่อนเทคอนกรีต Topping
/งานดาดฟ้า
• ซ่อมแซมรอยแตกร้าวน้ำรั่วซึมพื้นดาดฟ้าโดยการบากร่องตัววีก่อนทำระบบกันซึม
• ฉาบปูนกันซึม Cemucon Mortar ความหนาประมาณ 3-10 มม.
• ฉาบปูนกันซึม Cemucon Mortar ผสมเม็ดโฟม เพื่อลดน้ำหนักบรรทุกตายตัวชั้นดาดฟ้า ความหนาประมาณ 20-80 มม.
• ทำระบบกันซึมพื้นดาดฟ้าโดยใช้ Acrylic Coat และ Fibre Mesh ประเภทต่างๆ
• ทำระบบกันซึมพื้นชั้นดาดฟ้าโดยใช้ Cemucon Mortar แล้วปู กระเบื้องใหม่
• ฉาบกันซึมภายในรางระบายน้ำชั้นดาดฟ้าโดยใช้ Cemucon Mortar
/งานทาสีภายนอก-ภายในอาคาร
• ทาสีภายนอกอาคารโดยใช้นั่งร้านเหล็ก
• งานทาสีภายนอกอาคารโดยใช้กระเช้าไฟฟ้า
• งานทาสีผนังภายนอกอาคารโดยใช้อุปกรณ์โรยตัว
• งานทาสี Unithane ผนังภายนอกอาคาร
• ทาสีผนังและฝ้าเพดานภายในอาคาร
/งานทาสีป้องกันการผุกร่อนของเหล็ก
• งานทาสีน้ำมันโครงเหล็กภายนอกอาคาร
• งานขัดผิวท่อเหล็กก่อนทาสี Epoxy ป้องกันการผุกร่อน ภายในถังเก็บน้ำ
• ทาสีป้องกันสนิมท่อ Cooling ชั้นดาดฟ้า โดยใช้สี Epoxy
/งานเปลี่ยนท่อน้ำอาคาร
งานเปลี่ยนท่อเมนน้ำดีภายในอาคาร
- รับบริการเปลี่ยนท่อเมนน้ำupfeedและ Downfeed
- รับบริการเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งภายในและภายนออาคาร
- รับบริการงานเปลี่ยนท่อเมนน้ำดีจ่ายน้ำเข้าห้องพัก