Contact Us
รับสมัครช่างฝีมือก่อสร้าง
- ช่างปูน จำนวน 15 อัตรา
- ช่างสี จำนวน 15 อัตรา
- ช่างอื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ป6. ถึง ม.6
- เพศ ชาย
- อายุ ไม่เกิน 40 ปี
- ไม่เป็นบุคคลต้องโทษตามคดีอาญา
ค่าตอบแทนเฉลี่ย 10,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
- เงินเดือน
- O.T.
- ค่าแรง
- เบี้ยขยัน
- ค่าเช่าบ้าน
- สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอร์ม
- ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์
- สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯและปริมณฑล
รับสมัครช่างเทคนิค
- ช่างไฟฟ้า จำนวน 10 อัตรา
- ช่างปรับอากาศ จำนวน 10 อัตรา
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- อื่นๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษา ปวช. ถึง ปวส.
- เพศ ชาย
- อายุ ไม่เกิน 35 ปี
- ไม่เป็นบุคคลต้องโทษตามคดีอาญา ค่าตอบแทนเฉลี่ย 10,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
- เงินเดือน
- O.T.
- เบี้ยขยัน
- สวัสดิการ
- ประกันสังคม, ชุดยูนิฟอร์ม
- ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด
- สถานที่ทำงาน กรุงเทพฯและปริมณฑล
วิธีการรับสมัคร สมัครผ่านทาง E-mail:takemoru@takemoruthai.com หรือ สมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท ตาเกโมรุ อินดัสเตรียล แอสโซซิเอชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ 1439 ทาวน์อินทาวน์ 3/3 ถนนศรีวรา (ลาดพร้าว 94) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2559-2863-4 โทรสาร 0-2559-2865 หรือติดต่อ คุณโกมล พร้อมมูล โทร 08-1932-6348