Products

CEMUCON เป็นสารเหลวที่ประกอบขึ้นทางเคมีผสมกับยางสังเคราะห์ S.B.R. (Stearin Butadiene Rubber)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของซีเมนต์ โดยใช้ผสมกับปูนก่อ ปูนฉาบ คอนกรีตและอื่นๆ มีสภาพความเป็นกลาง ไม่แปรสภาพเป็นกรดหรือด่าง ไม่แห้งหรือแข็งตัวเร็วเกินไป ไม่เปราะ แต่จะช่วยให้มีการยืดหยุ่นต่อแรงสั่นสะเทือน กันน้ำกันซึมได้เป็นเลิศ มีความสามารถในการระบายความชื้นได้ดี และมีพลังการยึดเกาะที่เหนียวแน่น
ดังนั้นเราจึงเรียกมันว่า “สารเหลวเอนกประสงค์”